Siirry sisältöön

Skicka farligt gods till och från Sverige

På ETS kan vi hjälpa till med att skicka farligt gods till och från Sverige, alltid enligt tidtabell och säkert.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport eller skyddas mot yttre hot som exempelvis stöld eller skadegörelse. Dessa inkluderar kemikalier, explosiva ämnen, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, giftiga och smittförande ämnen, radioaktiva material och andra liknande faror. Klassificeringen av farligt gods är strikt reglerad genom internationella och nationella regelverk som ADR, RID, IMDG och ICAO-TI.

Fraktbolag med god erfarenhet av att skicka farligt gods

Vårt fraktbolag har omfattande erfarenhet av att hantera och transportera farligt gods, och vi följer noggrant de många och ofta komplicerade lagar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet. Alla parter i transportkedjan spelar en avgörande roll när det gäller säkerheten vid transport av farligt gods, och därför värdesätter vi våra nära samarbeten med kunder, transportörer och andra involverade aktörer högt.

För att säkerställa maximal säkerhet i vår farligt godshantering genomför vi ständigt granskningar och kontroller. Dessa innefattar både interna revisioner och egenkontroller, samt inspektioner från externa parter och myndigheter. Vi är engagerade i frågor rörande farligt gods på alla nivåer inom företaget, och alla våra medarbetare som är involverade i transporten av farligt gods är givetvis välutbildade och certifierade.

Vilka regler gäller vid transport av farligt gods?

Transport av farligt gods styrs av en mängd olika regler och föreskrifter, beroende på transportsätt och geografisk region. För att ge en översikt, här är några av de viktigaste regelverken:

Det speciella leveranspriset är alltid rätt

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road):

 • Reglerar vägtransport av farligt gods i Europa.
 • Innehåller bestämmelser om klassificering, förpackning, märkning, etikettering och dokumentation av farligt gods.

RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail):

 • Gäller för järnvägstransporter av farligt gods i Sverige och Europa.
 • Innehåller bestämmelser om klassificering, förpackning, märkning och dokumentation, liknande ADR.

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code):

 • Reglerar sjötransport av farligt gods.
 • Tillämpas på svenska fartyg och hamnar samt på internationella transporter till och från Sverige.
 • Innehåller regler för klassificering, förpackning, märkning och dokumentation samt hantering av farligt gods ombord på fartyg.

ICAO-TI (International Civil Aviation Organization’s Technical Instructions) och IATA-DGR (International Air Transport Association’s Dangerous Goods Regulations):

 • Gäller för lufttransport av farligt gods.
 • Tillämpas på alla flygplatser och flygbolag som opererar inom Sverige.
 • Föreskriver regler för klassificering, förpackning, märkning, etikettering och dokumentation av farligt gods som transporteras med flyg.

Sveriges nationella regler och föreskrifter:

 • Transportstyrelsen och andra myndigheter, såsom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har utarbetat specifika föreskrifter och anvisningar som kompletterar de internationella reglerna.
 • Dessa regler kan innefatta specifika krav på utbildning för personal, säkerhetsplaner och inspektioner.
Kansainvälinen erikoiskuljetus aina aikataulussa ja järkihintaan.

Välj enkel och snabb specialtransport

Vår speditör hjälper dig personligen med specialtransporter. Han ansvarar för genomförandet av specialtransporter fram till leverans och dokumentation av godset. Samma speditör fungerar som din kontaktperson för alla dina specialtransporter.

 • Att göra affärer med oss ​​är enkelt och snabbt. Fråga mer och beställ transport via e-post, telefon eller med ett smidigt beställningsformulär .
 • Vi arbetar effektivt och hjälper dig i alla faser av din transport. Vår kundtjänst är den snabbaste i Finland inom logistiksektorn.
 • Flexibel transport enligt ditt schema. Vi transporterar gods från och till Sverige med regelbundna avgångar.
 • Att göra affärer med oss ​​är enkelt. Vi använder ett begripligt språk och undviker svåra logistiktermer.

Dessa regelverk säkerställer att transport av farligt gods sker på ett säkert och effektivt sätt, vilket minimerar riskerna för människor, miljö och egendom. Det är viktigt att alla aktörer i transportkedjan är väl insatta i och följer dessa regler noggrant.

Specialtransporter från och till Finland

Internationell specialtransport på väg

Vi utför specialtransporter på väg från dörr till dörr och skräddarsytt efter godsets kvantitet och kvalitet.

Lue lisää

Internationell specialtransport till sjöss

Vi utför specialtransporter till sjöss i kundanpassade helcontainrar, semicontainrar eller ro-ro-fartyg, vid behov även som dörr-till-dörr-tjänst.

Lue lisää

Tulltjänster

När lastning eller lossning av din specialtransport sker utanför EU-området hjälper vi dig i alla frågor som rör tullavgifter och tullklarering.

Lue lisää

Transportförsäkring

Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi godstransportförsäkring för specialtransporter som täcker värdet av godset och transporten.

Lue lisää

Varför ETS Logistics?

Vi erbjuder alla typer av internationella transporttjänster från och till Sverige. Vi levererar alltid din transport säkert och enligt tidtabell.

Vi hjälper våra kunder personligen och snabbt. Vi hjälper till med beställning, lagkrav för olika transportformer, tullklarering och andra frågor som rör transporter.

 • Vi svarar på frågor på bara några minuter (mån-fre 9:00-17:00)
 • En personlig speditör står alltid till din tjänst
 • Omfattande expertis och rådgivning inom alla typer av transporter

Vårt team till din tjänst

 • Vårt team består av 15 kompetenta och personligt betjänande transportexperter.
 • Vi hjälper dig med alla transportrelaterade frågor, från beställning till tullklarering.
 • Vi svarar på förfrågningar på vardagar från 9:00 till 17:00 på bara några minuter.

Våra partners i Sverige

Våra speditörer och andra experter hjälper dig med alla transportrelaterade frågor. Vi svarar på förfrågningar på vardagar från 9:00 till 17:00 på bara några minuter. Har du frågor? Kontakta oss eller beställ transport.

Ta kontakt