Så löser vi utmaningarna på Röda havet

Frakta från Kina till Sverige: Så löser vi utmaningarna på Röda havet

Om du importerar varor från Kina till Sverige kanske du undrar över situationen i Röda havet, där Houthi-rebeller har attackerat fartyg som passerar genom Bab el-Mandeb-sundet, en viktig vattenväg för den globala handeln.

Attackerna har orsakat en del förseningar och störningar, men vi på ETS Logistics har lösningar för att säkerställa smidig och effektiv frakt från Kina till Sverige. I det här blogginlägget kommer vi att dela med oss av några av de fördelar vi erbjuder:

Röda havet – en av de viktigaste rutterna

Röda havet är en av de viktigaste rutterna för den globala handeln, särskilt för olje- och bränsletransporter.
transporter. Cirka 12% av världshandeln och 30% av den globala containertrafiken passerar genom Röda havet, inklusive många varor som är avsedda för Sverige och andra nordiska länder. Bab el-Mandeb-sundet är en kritisk flaskhals, där nästan 15% av världshandeln passerar.

Eskalerat sedan november 2023

Houthiernas attacker har eskalerat sedan november 2023, som ett svar på Israels
Israels bombardemang av Gaza. Rebellerna har med hjälp av drönare och missiler riktat in sig på fartyg, särskilt sådana som är på väg till israeliska hamnar. Vissa fartyg har skadats eller kapats, medan andra har tvingats lägga om rutten eller stoppa sin verksamhet.

Utmaningar för den globala handeln

Situationen i Röda havet innebär en del utmaningar för den globala handeln och leveranskedjorna, t.ex:

  • Längre transittider: Många fartyg undviker Röda Havet och tar den längre och säkrare rutten runt Godahoppsudden i Sydafrika. Detta förlänger resan med cirka 10 dagar och 5.000 sjömil, men det innebär också att man undviker risken för attacker och säkerställer leveransen av försändelserna.
  • Högre fraktrater: Den ökade efterfrågan och det minskade utbudet av fraktkapacitet har drivit upp fraktpriserna för frakt från Kina till Sverige. De genomsnittliga fraktkostnaderna från Shanghai har mer än fördubblats sedan början av december 2023, medan de till Europa har mer än tredubblats.
  • Högre bränslekostnader och utsläpp: Den längre rutten runt Godahoppsudden innebär också högre bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser för fartygen. Detta ökar sjöfartens miljöpåverkan och kostnaderna för transportörerna och deras kunder, särskilt som vissa transportörer inför tilläggsavgifter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

Så hanterar vi utmaningarna på Röda havet

Som ett fraktföretag med erfarenhet och kompetens har vi på ETS Logistics lösningar för att hantera utmaningarna i Röda havet och för att underlätta frakt från Kina till Sverige. Här är några av de fördelar vi erbjuder:

  • Omdirigering runt Godahoppsudden: Vi har erfarenheten och nätverket för att omdirigera dina sändningar runt Afrikas sydspets. Vi kan hantera den extra logistik och det pappersarbete som krävs, och vi kan hålla dig uppdaterad om status och plats för dina sändningar.
  • Förhandla fram lägre fraktpriser: Vi har expertisen och relationerna för att förhandla fram lägre priser med våra partners och transportörer, tack vare våra långsiktiga avtal.
  • Optimering av bränsleförbrukning och utsläpp: Vi samarbetar med våra transportörer för att optimera bränsleeffektiviteten och minska transporternas miljöpåverkan. Vi kan också hjälpa dig att kompensera för ditt koldioxidavtryck genom att stödja gröna initiativ och projekt.
  • Vi bevakar också situationen i Röda havet 24/7. Tack vare vår egen agent i Kina håller vi oss ständigt informerade med de senaste råden. Vi kommunicerar med våra partners och rederier för att hitta de bästa lösningarna för dina fraktbehov, och vi håller dig informerad och delaktig under hela processen.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med frakt från Kina till Sverige, vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med dina fraktbehov.