Exportera varor utanför EU

Här ger vi dig tips och råd om hur du exporterar varor utanför EU

Är målet för ditt företag att exportera varor utanför Europeiska unionen? Troligen har en potentiell utländsk kund (t.ex. från USA, Japan, Kanada etc.) kontaktat ert företag och bett om en prisoffert som inkluderar frakt från Sverige till köparens land. Eftersom fraktkostnaden från Sverige till utlandet kan utgöra en betydande del av det totala priset för köparen, se till att du använder bästa möjliga leveransvillkor för frakten för att undvika överprissättning. Överprissättning kan leda till ett misslyckat försäljningserbjudande.

Exportörer tenderar att ta överpris för sina utlandssändningar

Genom åren har vi märkt att svenska exportörer tenderar att använda orimliga leveransklausuler (incoterms) när de lämnar prisofferter. För att uttrycka det enkelt – exportörer tenderar att överprissätta utlandssändningar.

Hur kommer det sig? Företag som har begränsad erfarenhet av export inom Europa är vana vid termen ”dörr till dörr” eller med andra ord leveransvillkoret DAP (delivered at place). Säljrepresentanter och speditörer utan tidigare utlandserfarenhet tenderar att anta att ”dörr till dörr” (DAP) fungerar även för utlandsförsäljning. Men för utomeuropeiska exportmarknader är DAP kanske inte det bästa valet.

Leveransvillkor “C” istället för “D”

I princip 99% av alla framgångsrika svenska exportörer undviker dörr till dörr (DAP) vid försäljning utomlands. Varför gör de inte det? Incoterms som börjar med bokstaven D leder troligen till ett misslyckat försäljningserbjudande eftersom den totala kostnaden (produkt + frakt) blir för hög för den potentiella utländska köparen. Enligt vår statistik använder de flesta framgångsrika svenska exportörer leveransvillkor som börjar med bokstaven C (inte med D) vid försäljning till utlandet. Varför är det så? Det minimerar risken för överprissättning och minskar ytterligare risker för säljaren. Incoterms som börjar med bokstaven C innebär att säljaren (den svenska exportören) är ansvarig för frakten endast fram till köparlandets (destinationslandets) hamn, containergård eller flygplats. I andra fall – inte fram till köparens ”dörr”.